ועמך כולם

$ 22.99 $ 19.99

תמונות מחיי יום-יום אנשים מן השורה, בהם שזורים מעשים נשגבים של גילוי אמונה צרופה ומסירות נפש עילאית. מעשים אלו נוסכים רוממות-רוח בחיי החולין, והופכים אותם לחיי קדושה והתעלות בעבודת הבורא. בסיפורים מודגשים ביתר-עוז שבילי המוסר והמידות, בדרך העולה בית ה’. הספר מעורר בקורא הזדהות ושאיפה להנהגות כעין אלו המסופרות בו.

חיבור זה מצטרף לעשרות הספרים מפרי עטו של המחבר הידוע, ר’ חנוך טלר, המשכיל לראות בעינו הרגישה ובלבו החם את כוחות הנפש העצומים הגלומים באדם.

Category:

Description

Excerpt

מסופר על זוג צעיר שעמד על סף הגירושין. העילה – חיבתו היתירה של הבעל לקוגל של שבת. כנצר לשורה ארוכה של חובבי קוגל מושבעים, רצה הבעל להמשיך במסורת המשפחתית מדורי דורות ולהגיש את הקוגל כמנה ראשונה בסעודת השבת. אשתו, לעומת זאת, נהגה כמקובל במשפחתה והתעקשה להגיש את הקוגל לקראת סוף הארוחה, כמנה אחרונה. למרות שכיבדה את רצון בעלה בכל דרך אחרת, איך תוכל לחלל את מסורת משפחתה המקודשת בעיניה?

עקשנותה של האישה בנושא עקרוני שכזה, כך טען חובב הקוגל, הוא בבחינת הפרת חובתה כאשת איש ומהווה בסיס לבקשת גט. שני הצדדים עמדו על שלהם ובשם המסורת המשפחתית המקודשת סירבו לוותר על קוצה של פשטידה. כיוון שכך, ניאותו השניים בלית ברירה לנסוע אל הרבי הידוע בחכמתו ובתבונתו, ולקבל את הסכמתו לגירושין בשל מחלוקת זו שכולה לשם שמיים. כך יידעו שעשו את כל מה שבידיהם להצלת הנישואין ומצפונם יהיה נקי. לא היה ספק בלבם שהרבי יבין מיד את חומרת המחלוקת וייתן את הסכמתו לגט.

למרבה הפלא, המגיד הקדוש מקוז'ניץ מצא עצה והתקין תחבולה מבלי לפגוע בשלמותו של מוסד הנישואין ומבלי לכפות פשרה בלתי רצויה על אחד הצדדים. ואם תשאלו: הא כיצד? פשוט מאוד, באמצעות "קוגל שלום בית"!

מאותו יום ואילך, פסק הרבי, יעלו שני קוגלים על שולחנם של בני הזוג מדי שבת. מנקודת מבטה של האשה, הראשון הוא "קוגל שלום בית" ואילו השני, שיוגש לקראת סוף הסעודה, הינו הקוגל האמיתי. בעיני בעלה ההיפך הוא הנכון! הקוגל הראשון הינו האמיתי ואילו השני שיוגש לקינוח, אינו אלא "קוגל שלום בית" גרידא.

Words of Praise

קוראי האנגלית מכירים את הסופר חנוך טלר כבר שנים רבות. בכל פעם שיצא לאור ספר חדש הם שמחו בו כמוצאי שלל רב. והנה, מה הופתעתי לגלות שני ספרים בעברית מפרי עטו של הרב טלר! אחר כך התברר לי שהם קיימים כבר שנים, אבל מטעמי צניעות, ומרצון לשמור את משפחתו הברוכה הרחק מזרקורי תהילה ומחדירה לפרטיות – הם לא פורסמו.

הספר "ועמך כולם" מהווה תרומת-ביכורים ברוכה במיוחד לתחומו בעברית, בהיותו לקט נבחר מספריו הרבים של הרב טלר באנגלית. הסיפורים מרתקים ועושים רושם של פרי-דמיון, ומדהים להיווכח שהם כולם אמיתיים! הקריאה קולחת ומהנה, במיוחד עם סוף הסיפור – שהוא בדרך כלל מפתיע. כן, אלה הם מעשים שהיו, והגיבורים  כולם יהודים, בני עמנו; חלקם אנשי-מעלה ידועים, חלקם פשוטים מן השורה. וכל אחד, בהגיע שעתו, התעלה מעל טבעו ומידותיו, התגבר כארי בתחום כלשהו, עמד בניסיון – באופן שישאיר רושם בל יימחה על נפשו של הקורא.

הציבור ישוש על ההזדמנות להכיר את הסופר הדגול, ובוודאי יבקש עוד...